Місія

  • Категорія запису:Місія

Національний експертно-будівельний альянс України – це громадська спілка, яка сприяє розвитку будівельної галузі в Україні, об’єднує будівельні компанії та будівельників, експертну та архітектурну спільноту і допомагає їм ставати кращими і міцнішими через наступні кроки:

●    Підвищення престижу професії та рівня кваліфікації українського будівельника;

●    Сприяння обміну досвідом між будівельними компаніями, будівельниками, архітекторами та екcпертною спільнотою й іншими зацікавленими сторонами;

●    Активна участь у вдосконаленні законодавства, що регулює будівельну сферу;

●    Впровадження у проектування та будівництво передового міжнародного досвіду, інновацій та інформаційних технологій, які допомагатимуть зводити безпечні, екологічні, енергоефективні, естетичні та комфортні будівлі майбутнього;

●    Консолідація інтелектуально-експертного потенціалу та його спрямування на розвиток будівництва в Україні.