Напрями розвитку та цілі

Основні напрямки розвитку поточної діяльності громадської спілки «Національний експертно-будівельний Альянс України»:

Загальний блок

 • Активізація публічної діяльності Спілки;
 • Налагодження співпраці з міжнародними організаціями;
 • Проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, робочих зустрічей;
 • Інформування громадськості про діяльність Спілки.

Організаційні питання

 • Актуалізація концептуальних засад Спілки, її органів та посадових осіб;
 • Активізація взаємодії між суб’єктами будівельного ринку, координації їх взаємовідносин з державою;
 • Організація представництв Спілки в регіонах, організація та спрямування їх діяльності.

Законодавчий блок

 • Активна участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів по будівельному ринку;
 • Забезпечення врахування і захисту інтересів членів Спілки шляхом законопроектної діяльності.

Регуляторний блок

 • Проведення аналізу фінансового стану будівельної галузі, оцінка та визначення основних тенденції на будівельному ринку і ринку житла;
 • Налагодження процесу проведення сертифікації якості товарів, робіт і послуг у галузі будівництва;
 • Активна участь у формуванні засад професійного навчання спеціалістів галузі;
 • Вивчення, узагальнення та поширення зарубіжного досвіду у будівельній сфері;
 • Експертиза нормативно-правових актів, інвестиційних проектів та інших документів у галузі будівництва;
 • Моніторинг дотримання учасниками будівельного ринку кваліфікаційних вимог, стандартів професійної діяльності та кодексу професійної етики членів Спілки.

Проєкти

 • Активна участь в забезпеченні інтеграції України в європейське нормативне поле (адаптація існуючих нормативів до європейських, розробка та впровадження);
 • Сертифікація спеціалістів експертного середовища, впровадження систем управління якістю серед експертних організацій, підвищення стандартів надання експертних послуг в галузі;
 • Актуалізація екологічних аспектів експертизи будівельних проектів. Екологічна експертиза;
 • Актуалізація аспектів енергозбереження в експертизі будівельних проєктів;
 • Створення діджітал продуктів, призначених для оптимізації бізнес процесів управління у будівництві за напрямками: проектний, будівельний, експертний, технічний нагляд, сертифікація, експлуатація та обслуговування.

Цілі

 • Створити міцну, ефективну та успішну організацію, побудовану на принципах сталого розвитку та лідерства;
 • Представляти та захищати інтереси українських будівельників;
 • Забезпечувати формування позитивного іміджу та престижності професії будівельника в суспільстві;
 • Мати розвинені представництва в усіх регіонах України;
 • Прагнути, аби обсяг робіт, послуг, товарів, які генеруються членами Спілки, складав не менше 30% від загальногалузевого;
 • Брати активну участь у вдосконаленні законодавства, що регулює будівельну сферу.