План дій Уряду на 2021 рік: як щодо будівництва?

Ви зараз переглядаєте План дій Уряду на 2021 рік: як щодо будівництва?

Кабінет Міністрів України 24 березня затвердив план пріоритетних дій Уряду на 2021 рік (розпорядження №276-р).

З розвитком галузі будівництва пов’язаний цілий ряд завдань, які реалізовуватимуться тим чи іншим міністерством. Ми проаналізували цей документ і виділили ті питання, які так чи інакше стосуються нашої діяльності.

Національний експертно-будівельний альянс України ще в минулому році почав впроваджувати деякі ключові напрямки з цього плану. Насамперед це стосується цифровізації експертної галузі.

Ми розробили два практичні інструменти, якими користуються експертні організації ще з часів минулорічного карантину. Це цифровий експертний звіт з електронними підписами та печатками експертів та цифровий захист експертних звітів.

Також ми почали впроваджувати Building Information Model (BIM) серед проектних та експертних організацій.

Плани Альянсу на поточний рік багато в чому перекликаються з планом дій Уряду. Насамперед, це подальше впровадження цифрових інструментів у будівельній експертизі та Building Information Model (BIM), підвищення критеріїв роботи експертів та експертних організацій, саморегулювання.

Також ми активно співпрацюємо з профільними Міністерствами, Комітетом ВРУ, експертною спільнотою, громадськими організаціями у питаннях реформування ДАБІ, оновлення застарілого житлового фонду та багатьох інших.

На цей рік Уряд має амбітні плани у багатьох сферах розвитку, у тому числі і тих, які стосуються будівництва. Зокрема, мова йде про подальше впровадження цифрових інструментів, законодавчі зміни у галузі містобудування, нормування та технічного регулювання у будівництві, житлової політики та благоустрою тощо.

Плани, які стосуються будівельної галузі, наступні:

 • Введення європейських стандартів проектування, розроблення та обслуговування автомобільних доріг, підвищення рівня якості автодорожнього покриття та обґрунтованість вибору його типу, зокрема шляхом поступового відновлення експлуатаційних характеристик дорожньої мережі;
 • Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про удосконалення регулювання у сфері нормування у містобудуванні”;
 • Переведення національних стандартів з ціноутворення у будівництві в статус кошторисних норм і нормативів;
 • Завершення процедур ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної сервісної служби містобудування України, Державної інспекції містобудування України та створення Державної інспекції архітектури та містобудування України;
 • Затвердження Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що відображає результати контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів, та внесення змін до деяких актів КМУ з метою забезпечення функціонування електронної системи;
 • Розроблення та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдина державна електронна система у сфері будівництва”;
 • Розроблення законопроекту щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування та забезпечення ефективного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
 • Розроблення проекту Закону України “Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку)”;
 • Розроблення нової редакції Генеральної схеми планування території України;
 • Актуалізація державних будівельних норм (ДБН) із використанням кращого міжнародного досвіду, зокрема параметричного методу нормування у будівництві;
 • Розроблення проектів постанов КМУ, необхідних для реалізації Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
 • Розроблення проектів постанов КМУ, необхідних для реалізації Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, зокрема Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення сфери призначення та анулювання свідоцтва про призначення;
 • Розроблення плану заходів з розвитку технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві;
 • Розроблення проекту нової редакції Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” з метою поліпшення житлових умов мешканців, гарантій та захисту їх прав власності та користування на об’єкти нерухомого майна, розташованого в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду;
 • Розроблення проекту Закону України “Про сприяння постраждалим інвесторам у добудові проблемних об’єктів незавершеного житлового будівництва”;
 • Розроблення проекту Закону України “Про захист прав кредиторів об’єктів будівництва”;
 • Створення законодавчих передумов для реформування галузі судової експертизи;
 • Запровадження послуги віддаленого кваліфікованого електронного підпису із зберіганням особистих ключів у сховищі надавача електронних довірчих послуг та з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”;
 • Розроблення законопроекту щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг;
 • Розвиток електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
 • Забезпечення налагодження роботи електронних реєстрів шляхом створення платформи для побудови великих майстер-реєстрів;
 • Розроблення законопроекту щодо приведення окремих актів законодавства України у відповідність із Законом України “Про публічні електронні реєстри”;
 • Забезпечення розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

Впевнені, що спільними зусиллями зможемо реалізувати все заплановане! Разом заради розвитку!

З планом дій Уряду 2021 можна ознайомитися за посиланням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-prioritetnih-dij-uryadu-na-2021-s240321